20

Aplikacije e-Športa

Za dostop do e-Športa potrebujete uporabniško ime in geslo, kar lahko pridobite tukaj.
V e-Šport-u so vključene naslednje aplikacije:

Aplikacija ŠPAK2 – Športno amaterski kadri je v pretežni meri namenjena podpori vodenja strokovnega usposabljanja in manj izobraževanju (visokošolsko izobraževanje na področju športa) strokovnih delavcev v športu. Omogoča vpisovanje izobraževalnih programov, predmetov in njihovih predavateljev, potrjevanje programov usposabljanja, oblikovanje koledarja razpisanih tečajev, obdelovanje tečajev, razpisovanje in obdelovanje izpitov, vpisovanje usposobljenih športnih oseb iz preteklosti in tujine, tiskanje diplom oziroma potrdil o izobraževanju ter pregled evidenc s področja strokovnega usposabljanja.
Aplikacija ŠPAK2 je namenjena Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport  (MGTŠ), nosilcem programov usposabljanja in izvajalcem tečajev programa usposabljanja.

Aplikacija Športni objekti - Razvid javnih športnih objektov in površin za šport v naravi omogoča informacijsko podporo vodenju evidence športnih objektov, vodenju razvida športnih objektov. Aplikacija Športni objekti je namenjena Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport - Direktoratu za Šport, lastnikom športnih objektov, upravljalcem športnih objektov.

Aplikacija LPŠ občine omogoča informacijsko podporo vodenju postopkov oddaje poročila posamezne občine o izvajanju Letnega programa športa (LPŠ) v občini, pregled in potrjevanje poročil LPŠ občin ter statistično primerjavo podatkov posamezne občine o njenem LPŠ-ju za drugimi občinami.
Aplikacija LPŠ občine je namenjena občinam in Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport –- Direktoratu za Šport (MGTŠ).

Aplikacija Razpis LPŠ omogoča informacijsko podporo postopku izvajanja javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji, kar vsebuje izdelavo in oddajo vloge s strani posameznega prijavitelja ter postopek odpiranja vlog.
Aplikacija Razpis LPŠ je namenjena namenjena Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport - Direktoratu za Šport in prijaviteljem na razpis, npr. nacionalne panožne športne zveze, nacionalne športne zveze, zamejske športne zveze in visokošolski zavodi.

Aplikacija ŠPORT MLADIH omogoča naročanje artiklov za izvajanje športnega programa Mali sonček, Zlati sonček in športnega programa Krpan ter poročanje o njihovem izvajanju. Aplikacija tudi omogoča poročanje o preverjanju znanja plavanja, 10 urnih plavalnih tečajih, 15 urnih plavalnih tečajih, 20 urnih plavalnih tečajih in izdelavo zahtevkov za sofinanciranje športnega programa Naučimo se plavati. Omogoča oddajo poročil o izvajanju športnega programa Hura, prosti čas (HPČ).
Aplikacija ŠPORT MLADIH je namenjena Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, vrtcem, osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, srednjim šolam in področnim centrom. Za program Hura, prosti čas pa je aplikacija namenjena izvajalcem (osnovne šole, športne zveze, športna društva), ki so izbrani za izvajanje programa na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine Hura, prosti čas.

Aplikacija Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) omogoča oddajo prijave šole na program ŠŠT ali na drug program športa otrok in mladine (ŠOM), pregled in urejanje prijav šol, urejanje evidence učencev, urejanje koledarja ŠŠT, razvrščanje udeležencev ŠŠT po disciplinah, določanje izvajalcev področnih ŠŠT, kreiranje štartnih list ŠŠT, beleženje podatkov o področnih in državnih ŠŠT, določanje napredovanj udeležencev področnih final na državno raven ŠŠT, izdelavo poročila o izvedbi ŠŠT s strani izvajalca tekmovanja, oddajo zahtevka za sofinanciranje izvedbe ŠŠT, potrjevanje zahtevka za izplačilo sofinanciranja izvedbe ŠŠT ter izdelavo poročil s podatki o področnih in državnih ŠŠT, ne omogoča pa elektronsko podporo izvajanju ŠŠT oz. vodenju tekmovalnega sistema.
Aplikacija Šolska športna tekmovanja je namenjena osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, srednjim šolam, panožnim koordinatorjem in področnim centrom.

Aplikacija razvidi poklicnih športnikov in zasebnih športnih delavcev omogoča informacijsko podporo postopku vodenja vpisa posameznika v razvid poklicnega športnika in zasebnega športnega delavca v športu. Z aplikacijo je elektronsko podprt celoten postopek vodenja razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov. 
Aplikacija je namenjena Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport – Direktoratu za Šport (MGTŠ) in Inšpektoratu RS za šport.

0 0 1
To spletno mesto uporablja piškotke za boljšo izkušnjo uporabnika. Z nadaljno uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. (Izvedite več...)   Strinjam se
© 2006 - 2024 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - Direktorat za šport
Piškotki | Made by