Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Uradne objave


Člani Sveta Zavoda za šport RS Planica

17. Oktober, 2013

Sestava Sveta Zavoda za šport RS Planica:
S sklepom Vlade RS št. 01415-22/2013/6 o so imenovani predstavniki MIZŠ (ustanovitelj):
– mag. Darko Repenšek (predsednik)
– Dušan Prezelj (član)
– Samo Košir (član)
S sklepom Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez št. 31099-7-3/13 je imenovan:
– Ljubo Jasnič (član)
Predstavnik uporabnikov v Svetu zavoda ter zapisnikom o delu volilnega odbora, je bil […]

Oglejte si več >

Poročilo o delu in pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2010

14. Julij, 2011

Svet javnega zavoda ZŠRS Planica je obravnaval in potrdil Poročilo o delu in pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2010…

Oglejte si več >

Letni delovni in finančni načrt za leto 2011

14. Julij, 2011

Svet javnega zavoda ZŠRS Planica je potrdil Letni delovni načrt in finančni načrt javnega
zavoda za leto 2011…

Oglejte si več >

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica

30. Maj, 2011

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA) je Vlada Republike Slovenije na 33. redni seji dne 24. 06. 2009 pod točko 23 sprejela…

Oglejte si več >

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega ZSRS Planica

30. Maj, 2011

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03 – ZOPA) v povezavi z 20. členom Zakona o Nordijskem centru Planica (Uradni list RS, št. 86/10) je Vlada Republike Slovenije dne 17. maja 2011 sprejela…

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!