Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Uradne objave


Javno naročilo: IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ

19. April, 2022

Javno naročilo: »IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ«
Oznaka naročila je JN002545/2022-W01
Povezava do objave: E-NAROČANJE>>>
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga, katerega predmet izdelava in distribucija pokalov, plaket in medalj.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe […]

Oglejte si več >

INTERES O PRODAJI TERJATVE

26. Januar, 2022

Zavod za šport RS Planica objavlja interes o prodaji terjatve zoper dolžnika BONIS EKO, gradbeništvo, izgradnja energetskih objektov, trgovina, posredništvo, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o., matična št. 6412351000, davčna št. 10907467, Linhartova ulica 15, Maribor, v višini 348.013,00 EUR s pp.

Oglejte si več >

PRODAJA NEPREMIČNIN NA DRUGI JAVNI DRAŽBI

24. Januar, 2022

Predmet prodaje so nepremičnine z ID znaki: parcela 636 78/21 (v izmeri 3.293m2), parcela 636 78/22 (v izmeri 18 m2) in parcela 636 78/7 (v izmeri 129 m2) v naravi stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v k.o. 636 – Kamnica, v skupni izmeri 3.440m2, vse v lasti dolžnika do 1/1 celote.

Oglejte si več >

JAVNI NATEČAJ – Spodbudimo gibanje med mladimi (POSTOPEK ZAKLJUČEN – 24.12.2021)

11. November, 2021

Zavod za šport RS Planica objavlja odprti, dvostopenjski (dvodelni) JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR INOVATIVNE IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«, katerega namen je spodbuditi mlade k raziskovanju inovativne idejne zasnove, kako z izrabo potenciala IKT spodbuditi gibalno aktivnost v populaciji učencev razredov tretje triade, srednješolcev in študentov (uporabnikov IKT).

Oglejte si več >

Povabilo k sodelovanju pri oblikovanju nabora spominkov, daril ipd.

4. November, 2015

Zavod za šport Planica (v nadaljevanju: Zavod) vabi k sodelovanju dobavitelje in izdelovalce tovrstnih izdelkov, ki naj bodo v prvi vrsti povezani s tradicijo smučarskih skokov v Planici in smučarskih tekov oz. kakorkoli drugače povezani s Planico.

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!