Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
22. januar 2022 |

Uradne objave


JAVNI NATEČAJ – Spodbudimo gibanje med mladimi (POSTOPEK ZAKLJUČEN – 24.12.2021)

11. November, 2021

Zavod za šport RS Planica objavlja odprti, dvostopenjski (dvodelni) JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR INOVATIVNE IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«, katerega namen je spodbuditi mlade k raziskovanju inovativne idejne zasnove, kako z izrabo potenciala IKT spodbuditi gibalno aktivnost v populaciji učencev razredov tretje triade, srednješolcev in študentov (uporabnikov IKT).

Oglejte si več >

Povabilo k sodelovanju pri oblikovanju nabora spominkov, daril ipd.

4. November, 2015

Zavod za šport Planica (v nadaljevanju: Zavod) vabi k sodelovanju dobavitelje in izdelovalce tovrstnih izdelkov, ki naj bodo v prvi vrsti povezani s tradicijo smučarskih skokov v Planici in smučarskih tekov oz. kakorkoli drugače povezani s Planico.

Oglejte si več >

Člani Sveta Zavoda za šport RS Planica

17. Oktober, 2013

Sestava Sveta Zavoda za šport RS Planica:
S sklepom Vlade RS št. 01415-22/2013/6 o so imenovani predstavniki MIZŠ (ustanovitelj):
– mag. Darko Repenšek (predsednik)
– Dušan Prezelj (član)
– Samo Košir (član)
S sklepom Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez št. 31099-7-3/13 je imenovan:
– Ljubo Jasnič (član)
Predstavnik uporabnikov v Svetu zavoda ter zapisnikom o delu volilnega odbora, je bil […]

Oglejte si več >

Poročilo o delu in pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2010

14. Julij, 2011

Svet javnega zavoda ZŠRS Planica je obravnaval in potrdil Poročilo o delu in pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2010…

Oglejte si več >

Letni delovni in finančni načrt za leto 2011

14. Julij, 2011

Svet javnega zavoda ZŠRS Planica je potrdil Letni delovni načrt in finančni načrt javnega
zavoda za leto 2011…

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!