Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
21. maj 2022 |

Razpisi


Javno naročilo: »TEPTALNI STROJ ZA UREJANJE TEKAŠKIH PROG«

6. Oktober, 2021

Oznaka naročila je JN006792/2021-W01
Povezava do objave: JN006792/2021-W01 – TEPTALNI STROJ ZA UREJANJE TEKAŠKIH PROG
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Predmet javnega naročila je nakup novega teptalca s frezo, plugom in napravami za urejanje tekaških prog.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji (priloga spodaj).
Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in […]

Oglejte si več >

Javno naročilo “NAKUP KONTEJNERJEV”

29. September, 2021

Javno naročilo: »NAKUP KONTEJNERJEV«
Oznaka naročila je JN006635/2021-W01
Povezava do objave na Portalu javnih naročil
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Predmet javnega naročila je nakup 30 kontejnerjev.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročila.
Ponudnik […]

Oglejte si več >

Hura, prosti čas 2021 – javni razpis jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna

10. September, 2021

Objavljamo javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas – jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna« v letu 2021. Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 24. septembra 2021.

Oglejte si več >

Hura, prosti čas 2021 – javni razpis

15. Maj, 2021

Objavljamo javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2021. Okvirna zagotovljena višina sredstev za leto 2021 za sofinanciranje vsebine navedene v predmetu javnega razpisa je 161.500,00 EUR. Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 28. maja 2021.

Oglejte si več >

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2021/22

3. Maj, 2021

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2021/22 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!