Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Razpisi


Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2022/23

15. April, 2022

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2022/23 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Oglejte si več >

Javni razpis za sofinanciranje koordinacije Šolskih športnih tekmovanj 2022/23

1. April, 2022

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2022/23. Rok za oddajo: najkasneje 20.04.2022. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Oglejte si več >

Hura, prosti čas 2022 – javni razpis

11. Marec, 2022

Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2022. Rok za prijavo na razpis je do petka, 25. marca 2022.

Oglejte si več >

JAVNI NATEČAJ – Spodbudimo gibanje med mladimi (POSTOPEK ZAKLJUČEN – 24.12.2021)

11. November, 2021

Zavod za šport RS Planica objavlja odprti, dvostopenjski (dvodelni) JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR INOVATIVNE IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«, katerega namen je spodbuditi mlade k raziskovanju inovativne idejne zasnove, kako z izrabo potenciala IKT spodbuditi gibalno aktivnost v populaciji učencev razredov tretje triade, srednješolcev in študentov (uporabnikov IKT).

Oglejte si več >

Javno naročilo: »TEPTALNI STROJ ZA UREJANJE TEKAŠKIH PROG«

6. Oktober, 2021

Oznaka naročila je JN006792/2021-W01
Povezava do objave: JN006792/2021-W01 – TEPTALNI STROJ ZA UREJANJE TEKAŠKIH PROG
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Predmet javnega naročila je nakup novega teptalca s frezo, plugom in napravami za urejanje tekaških prog.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji (priloga spodaj).
Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in […]

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!