Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
20. januar 2021 |

Razpisi


JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021«

8. April, 2020

Obveščamo vas, da je odprt šesti poziv za prijavo na projekt Mladi za mlade 2017-2021, ki je bil opredeljen z razpisom JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021«v Uradnem listu RS, objavljenem 11.8.2017 in dopolnitvijo Javnega razpisa za izbor izvajalcev  projektov »Mladi za mlade 2017 – 2021« objavljen v Uradnem listu RS, […]

Oglejte si več >

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21-podalšanje roka za oddajo vlog

20. Marec, 2020

Podaljšanje roka za oddajo: najkasneje 7.4.2020.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 96,
051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

Oglejte si več >

Javno naročilo: IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ

13. Marec, 2020

Javno naročilo: »IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ«
Oznaka naročila je JN001711/2020-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=346707
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga, katerega predmet izdelava in distribucija pokalov, plaket in medalj.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne […]

Oglejte si več >

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21

2. Marec, 2020

Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2020, ki ga je sprejel minister pristojen za šport, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), […]

Oglejte si več >

Javno naročilo: TISK REVIJE INFORMATOR I IN OSTALIH TISKANIH GRADIV

24. Februar, 2020

Javno naročilo: »TISK REVIJE INFORMATOR I IN OSTALIH TISKANIH GRADIV«
Oznaka naročila je JN001104/2020-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=344445
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga katerega predmet je tisk in distribucija revije Informator I in ostalih tiskanih gradiv za potrebe ZŠRS Planica.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik lahko poda […]

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!