Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
18. april 2021 |

Razpisi


Javno naročilo: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Zavoda za šport Republike Slovenije Planica

28. September, 2020

Javno naročilo: »Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Zavoda za šport Republike Slovenije Planica«
Oznaka naročila je JN005937/2020-B01, 2020/S 188-454207
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=368591
Vrsta postopka: konkurenčni postopek s pogajanji
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje, zahteve in merila naročnika za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum oziroma pogodba za predmet javnega naročila.
Opis […]

Oglejte si več >

Javno naročilo: NAKUP SNEŽNIH TOPOV

10. September, 2020

Javno naročilo: »NAKUP SNEŽNIH TOPOV«
Oznaka naročila je JN001104/2020-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367099
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga, katerega predmet je nakup 5ih snežnih topov z pripadajočo opremo, skladno z tehničnimi zahtevami in potrebami naročnika.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, […]

Oglejte si več >

Javno naročilo: DOBAVA IN VGRADNJA LINIJSKIH SVETIL

9. September, 2020

Javno naročilo: »DOBAVA IN VGRADNJA LINIJSKIH SVETIL«
Oznaka naročila je JN001104/2020-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367133
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo montažnih in elektroinštalacijskih del.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če […]

Oglejte si več >

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021«

8. April, 2020

Obveščamo vas, da je odprt šesti poziv za prijavo na projekt Mladi za mlade 2017-2021, ki je bil opredeljen z razpisom JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021«v Uradnem listu RS, objavljenem 11.8.2017 in dopolnitvijo Javnega razpisa za izbor izvajalcev  projektov »Mladi za mlade 2017 – 2021« objavljen v Uradnem listu RS, […]

Oglejte si več >

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21-podalšanje roka za oddajo vlog

20. Marec, 2020

Podaljšanje roka za oddajo: najkasneje 7.4.2020.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 96,
051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!