Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
21. maj 2022 |

Novice


PREDSTAVITEV SATELITSKI RAČUNI ZA ŠPORT

18. Februar, 2022

Za namen spremljanja multiplikativnih učinkov športa in za načrtovanje politik, ki temeljijo na podatkih, so bili oblikovani satelitski računi za šport.
Satelitski računi za šport so način, kako znotraj sistema nacionalnih računov predstaviti vse dejavnosti, ki so posredno ali neposredno povezane s športom. Satelitski računi temeljijo na tabelah ponudbe in porabe, ki prikazujejo, kateri proizvodi in […]

Oglejte si več >

INTERES O PRODAJI TERJATVE

26. Januar, 2022

Zavod za šport RS Planica objavlja interes o prodaji terjatve zoper dolžnika BONIS EKO, gradbeništvo, izgradnja energetskih objektov, trgovina, posredništvo, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o., matična št. 6412351000, davčna št. 10907467, Linhartova ulica 15, Maribor, v višini 348.013,00 EUR s pp.

Oglejte si več >

PRODAJA NEPREMIČNIN NA DRUGI JAVNI DRAŽBI

24. Januar, 2022

Predmet prodaje so nepremičnine z ID znaki: parcela 636 78/21 (v izmeri 3.293m2), parcela 636 78/22 (v izmeri 18 m2) in parcela 636 78/7 (v izmeri 129 m2) v naravi stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v k.o. 636 – Kamnica, v skupni izmeri 3.440m2, vse v lasti dolžnika do 1/1 celote.

Oglejte si več >

JAVNI NATEČAJ – Spodbudimo gibanje med mladimi (POSTOPEK ZAKLJUČEN – 24.12.2021)

11. November, 2021

Zavod za šport RS Planica objavlja odprti, dvostopenjski (dvodelni) JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR INOVATIVNE IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«, katerega namen je spodbuditi mlade k raziskovanju inovativne idejne zasnove, kako z izrabo potenciala IKT spodbuditi gibalno aktivnost v populaciji učencev razredov tretje triade, srednješolcev in študentov (uporabnikov IKT).

Oglejte si več >

Javno naročilo: »TEPTALNI STROJ ZA UREJANJE TEKAŠKIH PROG«

6. Oktober, 2021

Oznaka naročila je JN006792/2021-W01
Povezava do objave: JN006792/2021-W01 – TEPTALNI STROJ ZA UREJANJE TEKAŠKIH PROG
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Predmet javnega naročila je nakup novega teptalca s frezo, plugom in napravami za urejanje tekaških prog.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji (priloga spodaj).
Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in […]

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!