Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Novice


Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2022/23

15. April, 2022

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2022/23 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Oglejte si več >

Javni razpis za sofinanciranje koordinacije Šolskih športnih tekmovanj 2022/23

1. April, 2022

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2022/23. Rok za oddajo: najkasneje 20.04.2022. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Oglejte si več >

Hura, prosti čas 2022 – javni razpis

11. Marec, 2022

Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2022. Rok za prijavo na razpis je do petka, 25. marca 2022.

Oglejte si več >

Kako izmeriti multiplikativne učinke v športu?

2. Marec, 2022

Danes je bila v prostorih Ministrstva za izobraževanje, zavod in šport (MIZŠ) javna predstavitev satelitskih računov za šport. Oblikovani so bili na pobudo MIZŠ in Zavoda za šport RS Planica z namenom, da bi lahko izmerili multiplikativne učinke športa na slovensko gospodarstvo.

Oglejte si več >

PREDSTAVITEV SATELITSKI RAČUNI ZA ŠPORT

18. Februar, 2022

Za namen spremljanja multiplikativnih učinkov športa in za načrtovanje politik, ki temeljijo na podatkih, so bili oblikovani satelitski računi za šport.
Satelitski računi za šport so način, kako znotraj sistema nacionalnih računov predstaviti vse dejavnosti, ki so posredno ali neposredno povezane s športom. Satelitski računi temeljijo na tabelah ponudbe in porabe, ki prikazujejo, kateri proizvodi in […]

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!