Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
18. april 2021 |

Novice


Javno naročilo: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Zavoda za šport Republike Slovenije Planica

28. September, 2020

Javno naročilo: »Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Zavoda za šport Republike Slovenije Planica«
Oznaka naročila je JN005937/2020-B01, 2020/S 188-454207
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=368591
Vrsta postopka: konkurenčni postopek s pogajanji
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje, zahteve in merila naročnika za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum oziroma pogodba za predmet javnega naročila.
Opis […]

Oglejte si več >

Javno naročilo: NAKUP SNEŽNIH TOPOV

10. September, 2020

Javno naročilo: »NAKUP SNEŽNIH TOPOV«
Oznaka naročila je JN001104/2020-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367099
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga, katerega predmet je nakup 5ih snežnih topov z pripadajočo opremo, skladno z tehničnimi zahtevami in potrebami naročnika.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, […]

Oglejte si več >

Javno naročilo: DOBAVA IN VGRADNJA LINIJSKIH SVETIL

9. September, 2020

Javno naročilo: »DOBAVA IN VGRADNJA LINIJSKIH SVETIL«
Oznaka naročila je JN001104/2020-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367133
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo montažnih in elektroinštalacijskih del.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če […]

Oglejte si več >

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21

28. April, 2020

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Oglejte si več >

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021«

8. April, 2020

Obveščamo vas, da je odprt šesti poziv za prijavo na projekt Mladi za mlade 2017-2021, ki je bil opredeljen z razpisom JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021«v Uradnem listu RS, objavljenem 11.8.2017 in dopolnitvijo Javnega razpisa za izbor izvajalcev  projektov »Mladi za mlade 2017 – 2021« objavljen v Uradnem listu RS, […]

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!