Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
19. januar 2021 |

Novice


JAVNI RAZPIS za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21

28. April, 2020

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Oglejte si več >

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021«

8. April, 2020

Obveščamo vas, da je odprt šesti poziv za prijavo na projekt Mladi za mlade 2017-2021, ki je bil opredeljen z razpisom JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021«v Uradnem listu RS, objavljenem 11.8.2017 in dopolnitvijo Javnega razpisa za izbor izvajalcev  projektov »Mladi za mlade 2017 – 2021« objavljen v Uradnem listu RS, […]

Oglejte si več >

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21-podalšanje roka za oddajo vlog

20. Marec, 2020

Podaljšanje roka za oddajo: najkasneje 7.4.2020.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 96,
051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

Oglejte si več >

Javno naročilo: IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ

13. Marec, 2020

Javno naročilo: »IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ«
Oznaka naročila je JN001711/2020-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=346707
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga, katerega predmet izdelava in distribucija pokalov, plaket in medalj.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne […]

Oglejte si več >

ODPOVED ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ

10. Marec, 2020

Obveščamo vas, da skladno z zadnjo odredbo o prepovedi zbiranja ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa in drugimi priporočili do preklica odpovedujemo izpeljavo vseh šolskih športnih tekmovanj na državni in področni ravni.
O vseh nadaljnjih korakih in vnovične začetku izvajanja tekmovanj boste obveščeni preko spletne strani Šport mladih, obveščanja preko elektronske pošte s […]

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!