Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
19. oktober 2021 |

Novice


Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2021/22

3. Maj, 2021

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2021/22 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Oglejte si več >

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22 – PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO VLOG

6. April, 2021

Rok za oddajo vloge je podaljšan do najkasneje 23.04.2021.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Kontakt:
Boštjan Vintar
01 434 23 96,
051 648 051 ali
bostjan.vintar@sport.si

Oglejte si več >

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22

19. Marec, 2021

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2021 št. 6712-2/2020/1 z dne 10.2.2021, ki ga je sprejela ministrica pristojna za šport, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in […]

Oglejte si več >

Javno naročilo: Teptalec za sneg z vitlom

3. Februar, 2021

Javno naročilo: »Teptalec za sneg z vitlom«
Oznaka naročila je JN000546/2021-B01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=385272
Vrsta postopka: odprti postopek
Predmet javnega naročila je nakup novega teptalca za sneg z vitlom.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje v […]

Oglejte si več >

Javno naročilo: »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE OD 01.05.2021 DO 31.10.2022«

15. Januar, 2021

Javno naročilo: »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE OD 01.05.2021 DO 31.10.2022«
Oznaka naročila je JN000180/2021-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=382673
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Predmet javnega naročila je dobava električne energije za obdobje 18 mesecev, to je od 01.05.2021 DO 31.10.2022.
Podatki o merilnih mestih: številka merilnega mesta, naziv merilnega mesta in naslov merilnega mesta, so navedeni v Prilogi št. […]

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!