Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
21. maj 2022 |

Novice


Javno naročilo: IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ

19. April, 2022

Javno naročilo: »IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ«
Oznaka naročila je JN002545/2022-W01
Povezava do objave: E-NAROČANJE>>>
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga, katerega predmet izdelava in distribucija pokalov, plaket in medalj.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe […]

Oglejte si več >

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2022/23

15. April, 2022

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2022/23 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Oglejte si več >

Javni razpis za sofinanciranje koordinacije Šolskih športnih tekmovanj 2022/23

1. April, 2022

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2022/23. Rok za oddajo: najkasneje 20.04.2022. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Oglejte si več >

Hura, prosti čas 2022 – javni razpis

11. Marec, 2022

Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2022. Rok za prijavo na razpis je do petka, 25. marca 2022.

Oglejte si več >

Kako izmeriti multiplikativne učinke v športu?

2. Marec, 2022

Danes je bila v prostorih Ministrstva za izobraževanje, zavod in šport (MIZŠ) javna predstavitev satelitskih računov za šport. Oblikovani so bili na pobudo MIZŠ in Zavoda za šport RS Planica z namenom, da bi lahko izmerili multiplikativne učinke športa na slovensko gospodarstvo.

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!