Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
12. avgust 2022 |

Mladi za mlade 2017-2021

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv operacije:
MLADI ZA MLADE 2017-2021

Opis operacije:
Namen programa Mladi za mlade je zagotoviti kakovostne ukrepe in storitve za znižanje brezposelnosti mladih, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve z izvajanjem inovativnega pristopa pri zaposlovanju magistrov športne smeri.
Cilj programa je zagotoviti spodbude za zaposlovanje mladih diplomantov športne smeri, starih do vključno 29 let, ter preko pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj razviti ustrezne kompetence za krepitev njihove dolgoročne zaposljivosti.
S programom Mladi za mlade želimo dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol in študente spodbuditi k aktivnejšemu preživljanju prostega časa in jim omogočiti dodatne brezplačne strokovno vodene ure s športno vsebino, ki so namenjene izboljšanju motoričnih sposobnosti (gibljivosti, vzdržljivosti, koordinaciji, ravnotežju in moči) – predvsem v vlogi korektive napram sedečem oz. stoječemu načinu dela in s tem k dolgoročnemu izboljšanju telesnih sposobnosti za uspešno opravljanje poklicev za katere se šolajo.

Naziv upravičenca:
Zavod za šport RS Planica

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:
2.820.351,27 EUR

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:
Od 1.09.2017 do 31.8.2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: EU-SKLADI

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:
Marjana Špilek, telefon: 01 434 23 97 (vsak delovnik med 9.00 in 12.00 uro),

e-pošta: mzm@sport.si

PLAKAT MLADI ZA MLADE 2017-2021>>>

NOVICE

Novica, 20. avgust 2021

Zaključna konferenca Mladi za mlade 2017-2021 – vabilo


Novica, 20. oktober 2020

Uporabniški vodič za uporabo spletne aplikacije Mladi za mlade


Novica, 8. april 2020
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021″ – 6. razpisni rok

————————————————————————————————————
Novica, 4. april 2019
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021″ –  5. razpisni rok
————————————————————————————————————
Novica, 15. oktober 2018

Seznam izbranih izvajalcev in strokovnih delavcev po 4. razpisnem roku (10. 10. 2018)
————————————————————————————————————
Novica, 28. avgust 2018
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021″ –  4. razpisni rok
————————————————————————————————————
Novica, 27. julij 2018
Dopolnitev JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021”
————————————————————————————————————
Novica, 31. maj 2018

Seznam izbranih izvajalcev in strokovnih delavcev po 3. razpisnem roku (08. 05. 2018)
————————————————————————————————————
Novica, 16. marec 2018
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021 – 3. razpisni rok”
————————————————————————————————————
Novica, 03. oktober 2017
Seznam izbranih izvajalcev in strokovnih delavcev po 2. razpisnem roku (22. 09. 2017)
————————————————————————————————————
Novica, 11. september 2017

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021” – 2. razpisni rok
————————————————————————————————————
Novica, 06. september 2017

Seznam izbranih izvajalcev in strokovnih delavcev po 1. razpisnem roku (25. 08. 2017)
————————————————————————————————————
Novica, 11. avgust 2017
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021 – 1. razpisni rok
————————————————————————————————————
Novica, 15. maj 2018
Predstavitev programa Mladi za mlade – Planica, 19. maj 2018
————————————————————————————————————

Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!