Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Šport v številkah

Kaj je šport v številkah?

Šport v številkah predstavljajo statistični podatki o športu v Republiki Sloveniji v obliki preglednic in diagramov, ki nastanejo kot rezultat analitike. Šport v številkah se predstavlja v obliki publikacije.


Publikacija: ŠPORT V ŠTEVILKAH

Namen publikacije Šport v številkah je poročanje o stanju športa in spremljanje ter razvoj športa v Republiki Sloveniji. Tako želimo širši javnosti prikazati statistične podatke na področju športa v Republiki Sloveniji. Prizadevamo si izdajati štiri publikacije (tematske sklope) na leto.

Prvi tematski sklop (Zelena publikacija) opisuje pregled financiranja športa v Republiki Sloveniji. Opisuje porabo javnih sredstev, uresničevanje Nacionalnega programa športa, primerjavo lokalnih skupnosti ter finančne kazalnike organizacij, ki so za šport zanimivi. Tako se želi širši javnosti prikazati podatke na področju sofinanciranja športa v Republiki Sloveniji.

Drugi tematski sklop (Modra publikacija) opisuje včlanjenost športnih društev v športne zveze, usposobljenost strokovnih delavcev v športu oz. kadrov, pregled kategoriziranih športnikov, osvojene medalje na olimpijskih, evropskih in svetovnih tekmovanjih, štipendije športnikov, zaposlenost športnikov in ostali podatki, ki so za tekmovalni šport zanimivi. Tako se želi širši javnosti prikazati podatke na področju organiziranosti NPŠZ, kadrov, usposabljanja v športu in vrhunskega športa.

Tretji tematski sklop (Rdeča publikacija) opisuje interesne programe športa otrok in mladine v športu (Šolska športna tekmovanja, Zdrav življenjski slog, Naučimo se plavati, Zlati sonček in Krpan, Hura prosti čas ter prvič v šolskem letu 2011/2012 pilotski projekt Mali sonček) in ostali podatke, ki so za področje športa zanimivi. Tako se želi širši javnosti prikazati podatke na področju interesne dejavnosti športa otrok in mladine.

Ostali tematski sklopi bodo izhajali na četrt leta. Vsak tematski sklop bo pokrival določeno področje (financiranje športa, kadri, šport otrok in mladine, športni objekti ipd.). Prizadevamo si, da bi šport v številkah zajel vsa področja, ki jih pokriva šport.


Publikacija: ŠPORT V ŠTEVILKAH 01/2011

Prenesi publikacijo Šport v številkah 1 (PDF): ŠPORT v ŠTEVILKAH 01/2011


Publikacija: ŠPORT V ŠTEVILKAH 01/2012

Prenesi publikacijo Šport v številkah 2 (PDF): ŠPORT v ŠTEVILKAH 01/2012


Publikacija: ŠPORT V ŠTEVILKAH 02/2012

Prenesi publikacijo Šport v številkah 3 (PDF): ŠPORT V ŠTEVILKAH 02/2012


Oglejte si še:
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!