Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Opis e-Športa

e-Šport je celovito informacijsko okolje, ki centralizirano vodi analitiko in informatiko v športu.  e-Šport v širšem smislu predstavlja celovito informacijsko okolje v športu oziroma skupek informatiziranih vsebin v športu. e-Šport v ožjem smislu predstavlja enoten informacijski sistem v športu, ki omogoča zbiranje, evidentiranje in pripravo podatkov za analiziranje ter posredovanje informacij ključnim uporabnikom v športu, predvsem upravljalcem v športu ter izvajalcem v športu. Namen e-Športa je povezati in integrirati obstoječe aplikacije na področju športa ter vpeljati enoten koncept razvoja vseh nadaljnjih aplikacij.

e-Šport sestavljajo:

 • Programsko ogrodje e-Športa, ki krovno in celovito povezuje vse aplikacije in storitve e-Športa in vsebuje naslednje elemente:
  • Enotna vstopna točka
  • Enotna celostna grafična podoba
  • Enotna podatkovna baza
  • Enoten sistem za upravljanje z identitetami
  • Enoten integracijski modul
  • Enoten sistem revizijske sledi
  • Skupni poročilni sistem
 • Centralni športni register (CŠR) kot centralna podatkovna zbirka e-Športa
 • Spletne aplikacije in spletne storitve

V e-Šport se vključujejo posamezne aplikacije za informacijsko podporo postopkom v športu. Aplikacije so lahko izdelane v različnih tehnologijah, vendar delujejo enotno. e-Šport vsebuje lastne aplikacije, omogoča pa tudi gostovanje aplikacij. Razvoj in vključevanje lastnih aplikacij v e-Šport koordinira Zavod za šport RS Planica, ki je administrator e-Športa. Lastne aplikacije e-Športa shranjujejo podatke v CŠR. Razvoj gostujočih aplikacij ni koordiniran s strani Zavoda za šport RS Planica, je pa koordinirana njena vključitev v e-Šport. e-Šport za gostujoče aplikacije predstavlja platformo oz. informacijsko okolje, kjer gostujoče aplikacije delujejo. Gostujoče aplikacije uporabljajo lastne podatkovne baze in svojih podatkov ne shranjujejo v CŠR.

Predstavitev e-Športa


Oglejte si še:

Vstop v e-Šport

Informatika in analitika v športu
Strateški načrt razvoja e-Športa
Projektni svet za projekt e-Šport
Dostop do e-Športa
Podpora uporabnikom e-Športa
Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori
Aplikacije e-Športa
Šport v številkah
Dostopnost podatkov o športu

Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!