Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Informatika in analitika v športu

Dodano vrednost športu je moč dati na področju informatike v športu. Informatika in analitika omogočata pospeševanje razvoja športa. S pravilnim zbiranjem podatkov dobimo točne, pravočasne in natančne informacije. Z naraščanjem količine podatkov, narašča tudi dostopnost do podatkov, ki so bili še pred kratkim domena in privilegij redkih posameznikov.

Vedno bolj narašča pomen analitike kot obdelave, ki se izvajajo nad pridobljenimi podatki. Uporaba analitike pa tem podatkom in informacijam doda vrednost, ki omogoča pospeševanje razvoja športa, tako na rekreativnem, kot tudi na vrhunskem nivoju. Z uvedbo analitike na področju športa uvajamo celosten in kontinuiran proces spremljanja pridobljenih podatkov in zgodnjega opozarjanja na nepravilnosti v delovanju športa. Pridobimo tudi spremljanje in razvoj posameznih odstopanj v pozitivni smeri in s tem možnost hitrejšega prepoznavanja in uvajanja uspešnih konceptov delovanja tudi na drugih področjih športa.


Oglejte si še:

Vstop v e-Šport

Strateški načrt razvoja e-Športa
Projektni svet za projekt e-Šport

Opis e-Športa

Dostop do e-Športa

Podpora uporabnikom e-Športa

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori
Aplikacije e-Športa
Šport v številkah

Dostopnost podatkov o športu

Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!