Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
25. junij 2022 |

Dostop do e-Športa

Za dostop do informacijskega okolja e-Šport uporabnik potrebuje svoje uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime je vezano na osebo kot posameznika.

Če še nimate svojega uporabniškega imena in želite pridobiti dostop do e-Športa, kliknite naslednjo sličico.

Za pridobitev dostopa do e-Športa je potrebno izpolniti obrazec 1 – Vloga za pridobitev uporabniškega imena in gesla. S tem pridobite svoje uporabniško ime in geslo, ne pa tudi pravice za uporabo aplikacij e-Športa.

Za pridobitev dostopa do posamezne aplikacije e-Športa je potrebno izpolniti enega izmed obrazcev od 2a do 2h, imenovanimi pooblastilo za uporabo aplikacije. Vsaka aplikacija ima svoj obrazec oz. pooblastilo, s katerim odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik organizacije pooblašča uporabnika za dostop do določene aplikacije z določeno uporabniško pravico.

Popolno izpolnjene, podpisane in ožigosane obrazce je potrebno poslati na enega izmed naslednjih načinov:

Uporabniško ime in geslo uporabnik prejme kot Winzip datoteko po elektronski pošti, ki jo je navedel v izpolnjenem obrazcu. Datoteka bo zaščitena s ključem, ki ga uporabnik navede v obrazcu v polje »Ključ za odpiranje datoteke z geslom«.


Oglejte si še:

Vstop v e-Šport

Informatika in analitika v športu
Strateški načrt razvoja e-Športa
Projektni svet za projekt e-Šport
Opis e-Športa
Podpora uporabnikom e-Športa
Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori
Aplikacije e-Športa
Šport v številkah
Dostopnost podatkov o športu

Za pridobitev dostopa do e-Športa je potrebno izpolniti obrazec 1 – Vloga za pridobitev uporabniškega imena in gesla. S tem pridobite svoje uporabniško ime in geslo, ne pa tudi pravice za uporabo aplikacij e-Športa.

Za pridobitev dostopa do posamezne aplikacije e-Športa je potrebno izpolniti enega izmed obrazcev od 2a do 2h, imenovanimi pooblastilo za uporabo aplikacije. Vsaka aplikacija ima svoj obrazec oz. pooblastilo, s katerim odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik organizacije pooblašča uporabnika za dostop do določene aplikacije z določeno uporabniško pravico.

Popolno izpolnjene, podpisane in ožigosane obrazce je potrebno poslati na enega od naslednjih načinov:

Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!