Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
12. avgust 2022 |

Osebna izkaznica

Osnovni podatki javnega zavoda:

Polni naziv javnega zavoda: ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA

Skrajšani naziv javnega zavoda: ZŠRS Planica

Sedež javnega zavoda: Dunajska 22, 1000 LJUBLJANA

Telefon:   01 434 23 90

Elektronski naslov: info@sport.si

Spletna stran: www.zsrs-planica.si

Davčna številka:  SI85753823

Matična številka: 3577970000

Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6000028444

Ustanovitveni sklep: Sklep vlade RS št 01403-75/2009/9 z dne 24.6.2009 – Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenija Planica.

Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!