Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
12. avgust 2022 |

Dejavnost zavoda

Delovno področje javnega zavoda

Osnovne naloge ZŠRS Planica so opredeljene v Zakonu o športu, Nacionalnem programu športa in Odloku o ustanovitvi. Poslanstvo ZŠRS Planica je podpora uresničevanju nalog nacionalnega in lokalnega pomena, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa zlasti na področjih športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov, na področju strokovnih in razvojnih nalog ter športnih objektov.

Z ukinitvijo Zavoda za šport Slovenije v letu 2006 je prišlo do izjemnih težav predvsem na področju administrativne, strokovne, organizacijske in tehnične podpore športu tako na državni kot tudi lokalni ravni. Z ustanovitvijo ZŠRS Planica katerega osnovno poslanstvo je podpora športa, ki se bo odražala na naslednjih štirih temeljnih sklopih oziroma nalogah: športu otrok in mladine (v nadaljevanju ŠOM), informatiki v športu, založništvu in upravljanju NC Planica

Dolgoročni cilj javnega zavoda:

  • Zagotavljati pogoje za vključevaje otrok in mladine v interesne in kakovostne programe športa
  • zagotoviti vsem izvajalcem športa kakovostni informacijski sistem in dostopnost do baz podatkov, ki jih potrebujejo za svoje delo,
  • zagotoviti ustrezno založniško dejavnosti v smislu strokovni, informacijski, promocijski in medijski podpori športu,
  • zagotoviti, da bo NC Planica po dokončanju investicije, postala prepoznavna blagovna znamka Slovenije in ne bo breme proračuna RS.
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!