Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Javno naročilo: »POSODOBITEV INTERPRETACIJSKEGA CENTRA V NC PLANICA«

7. Julij, 2022

Javno naročilo: POSODOBITEV INTERPRETACIJSKEGA CENTRA V NC PLANICA
Oznaka naročila je JN004716/2022-W01
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=450811

Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 27.7.2022 do 8.00 ure.

Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Naročnik razpisuje javno naročilo POSODOBITEV INTERPRETACIJSKEGA CENTRA V NC PLANICA, katerega predmet je izdelava interaktivnih vsebin z dobavo in montažo opreme in zajema:

  • izdelavo aplikacije Simulator skokov,
  • izdelavo aplikacije Virtualne resničnosti,
  • izdelavo aplikacije Intervjuji z junaki Planice in aplikacije pregled skakalne opreme po zgodovinskih obdobjih
  • izdelavo aplikacije Sojenje smučarskih skokov,
  • izdelavo aplikacije Kino (predvajanje video vsebin),
  • izdelavo multimedijskih interaktivnih vsebin  in
  • izdelavo aplikacije pregledovalnik prednastavljenih multimedijskih vsebin.
  • zagotavljanje vzdrževanja interaktivnih vsebin in opreme še 2 leti po prevzemu interaktivnih vsebin in opreme s strani naročnika.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 20.7.2022 do 8.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20.7.2022 in se bo začelo ob 9.00 uri.

Priloge:
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!