Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Javno naročilo: »DOBAVA IN VGRADNJA SISTEMA ZA SPREMLJANJE SMUČARJEV TEKAČEV«

5. Julij, 2022

Javno naročilo: DOBAVA IN VGRADNJA SISTEMA ZA SPREMLJANJE SMUČARJEV TEKAČEV
Oznaka naročila je JN004641/2022-W01
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=450530
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Naročnik razpisuje javno naročilo dobave in vgradnje sistema za spremljanje smučarjev tekačev, katerega predmet je postavitev sistema informatizacije smučarskega teka in zajema izdelavo spletne aplikacije za spremljanje smučarjev tekačev, dobavo TIMING in IT opreme,  postavitev arhitekture sistema, izdelavo programske opreme za povezavo med merilnim sistemom in aplikacijo ter zagotavljanje vzdrževanja delovanja sistema informatizacije smučarskega teka še 2 leti po končanju del in prevzemu sistema.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

 Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 18.7.2022 do 8.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18.7.2022 in se bo začelo ob 9.00 uri.

Priloge:
Ponudbeni predračun DOBAVA IN VGRADNJA SISTEMA ZA SPREMLJANJE SMUČARJEV TEKAČEV.XLSX
DOBAVA IN VGRADNJA SISTEMA ZA SPREMLJANJE SMUČARJEV TEKAČEV dokumentacija.PDF

 
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!