Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Javno naročilo: IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ

19. April, 2022

Javno naročilo: »IZDELAVA IN DISTRIBUCIJA POKALOV, PLAKET IN MEDALJ«

Oznaka naročila je JN002545/2022-W01

Povezava do objave: E-NAROČANJE>>>

Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Naročnik razpisuje javno naročilo blaga, katerega predmet izdelava in distribucija pokalov, plaket in medalj.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 5.5.2022 do 98.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5.5.2022 in se bo začelo ob 9.00  uri.

Priloge:
Razpisna dokumentacija
Ponudbeni predračun
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!