Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Javni razpis za sofinanciranje koordinacije Šolskih športnih tekmovanj 2022/23

1. April, 2022

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), podpisane pogodbe št. C3330-22-406000 z dne 20.12.2021 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2022, je Zavod za šport RS Planica objavil »Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2022/23« (Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1.4.2022).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 2022/23.

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 34.500 EUR.

Rok za oddajo: najkasneje 20.04.2022. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Kontakt: Boštjan Vintar: 01 434 23 96, 051 648 051, bostjan.vintar@sport.si

Priloge:
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!