Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
21. maj 2022 |

Hura, prosti čas 2022 – javni razpis

11. Marec, 2022

Naziv in sedež naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, »Hura, prosti čas« v letu 2022, ki bodo potekali v naslednjih razpisanih obdobjih:

  1. poletne počitnice A (5 dni x 4 ure)
  2. poletne počitnice B (10 dni x 4 ure)
  3. športno gibalne aktivnosti ob koncih tedna – pomlad 2022 (4 dni x 4 ure )

Programi v razpisanih obdobjih poletne počitnice A in poletne počitnice B morajo potekati strnjeno – to pomeni en oz. dva tedna skupaj, konci tednov (sobota, nedelja) so prosti.
Programi prostočasne športne vzgoje ne smejo biti del rednega programa šole.
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb)

Rok do katerega morajo biti predložene vloge: Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 25. marca 2022.

Razpisna dokumentacija
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!