Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

INTERES O PRODAJI TERJATVE

26. Januar, 2022

Zavod za šport RS Planica objavlja interes o prodaji terjatve zoper dolžnika BONIS EKO, gradbeništvo, izgradnja energetskih objektov, trgovina, posredništvo, nepremičninska in holdinška dejavnost, d.o.o., matična št. 6412351000, davčna št. 10907467, Linhartova ulica 15, Maribor, v višini 348.013,00 EUR s pp.

Za to terjatev obstaja izvršilni naslov.

Dodatne informacije dobite na 051 648 051.

Zainteresirani ponudniki oddajo zavezujoče ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana . Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ne glede na način oddaje na navedeni naslov do 9.2.2022 do 12.00 ure.

Rok za plačilu odkupljene terjatve je tri dni.

Zavod za šport RS Planica bo s ponudniki, ki bodo oddali ponudbe izvedel pogajanja.

Zavod za šport RS Planica si pridržuje pravico,  da ponudb ne sprejme v kolikor niso skladne s njegovimi finančnimi pričakovanji.
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!