Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

PRODAJA NEPREMIČNIN NA DRUGI JAVNI DRAŽBI

24. Januar, 2022

Predmet prodaje so nepremičnine z ID znaki: parcela 636 78/21 (v izmeri 3.293m2), parcela 636 78/22 (v izmeri 18 m2) in parcela 636 78/7 (v izmeri 129 m2) v naravi stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v k.o. 636 – Kamnica, v skupni izmeri 3.440m2, vse v lasti dolžnika do 1/1 celote.

Prodaja nepremičnin se bo opravila v četrtek 24. februarja 2022, z začetkom ob 13.30 uri in koncem ob 14.00 uri, kot spletna javna dražba na spletnem naslovu  SODNEDRAZBE.SI.

Ocenjena vrednost nepremičnin, ki so predmet prodaje na tej spletni dražbi, ugotovljena po tržni ceni na dan cenitve s pravnomočnim sklepom naslovnega sodišča opr. št. VL 6488/2019 z dne 6.7.2021, ki je postal pravnomočen 24.8.2021 na dan 31.10.2020, znaša 238.000,00 EUR.

Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnin in sicer 23.800,00 EUR.

Spletne javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki najpozneje tri delovne dni pred dražbo, to je najkasneje v ponedeljek 21.2.2022, položijo varščino v zahtevani višini, na račun sodišča SI56 0110 0695 0421 931, sklic SI00 020337648819-3 in z navedbo sklica (referenčne številke), ki ga dobijo ob prijavi na spletno javno dražbo znotraj sistema portala e-dražbe.

Sodišče tistemu, ki se zanima za ogled nepremičnine na njegovo zahtevo in na njegove stroške dovoli, da si jo ogleda.
Ogled nepremičine, ki je predmet prodaje na tej spletni javni dražbi se po tej odredbi lahko opravi v ponedeljek, 14.2.2022 med 15.00 in 17.00 uro.

Dodatne informacije na številki 051 648 051.
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!