Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
21. maj 2022 |

Javno naročilo “NAKUP KONTEJNERJEV”

29. September, 2021

Javno naročilo: »NAKUP KONTEJNERJEV«

Oznaka naročila je JN006635/2021-W01

Povezava do objave na Portalu javnih naročil

Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Predmet javnega naročila je nakup 30 kontejnerjev.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročila.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 13.10.2021 do 8.00 ure Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13.10.2021 in se bo začelo ob 9.00  uri.

Priloge

Razpisna dokumentacija JN “Nakup kontejnerjev”

Ponudbeni predračun v elektronski obliki
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!