Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
17. september 2021 |

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22 – PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO VLOG

6. April, 2021

Rok za oddajo vloge je podaljšan do najkasneje 23.04.2021.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Kontakt:
Boštjan Vintar
01 434 23 96,
051 648 051 ali
bostjan.vintar@sport.si
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!