Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
5. avgust 2021 |

Javno naročilo: Teptalec za sneg z vitlom

3. Februar, 2021

Javno naročilo: »Teptalec za sneg z vitlo
Oznaka naročila je JN000546/2021-B01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=385272
Vrsta postopka: odprti postopek
Predmet javnega naročila je nakup novega teptalca za sneg z vitlom.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročila.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 1.3.2021 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1.3.2021 in se bo začelo ob 9.10 uri.
Priloga:

Teptalec za sneg z vitlom.zip
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!