Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
21. junij 2021 |

Javno naročilo: NAKUP SNEŽNIH TOPOV

10. September, 2020

Javno naročilo: »NAKUP SNEŽNIH TOPOV«

Oznaka naročila je JN001104/2020-W01

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367099

Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Naročnik razpisuje javno naročilo blaga, katerega predmet je nakup 5ih snežnih topov z pripadajočo opremo, skladno z tehničnimi zahtevami in potrebami naročnika.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 22.9.2020 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 22.9.2020 in se bo začelo ob 9.10  uri.

 

Razpisna dokumentacija:
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!