Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
11. julij 2020 |

Javno naročilo: TISK REVIJE INFORMATOR I IN OSTALIH TISKANIH GRADIV

24. Februar, 2020

Javno naročilo: »TISK REVIJE INFORMATOR I IN OSTALIH TISKANIH GRADIV«
Oznaka naročila je JN001104/2020-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=344445
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo blaga katerega predmet je tisk in distribucija revije Informator I in ostalih tiskanih gradiv za potrebe ZŠRS Planica.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 6.3.2020 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6.3.2020 in se bo začelo ob 9.10 uri.

Pojasnilo:
Naročnik je pri pripravi Ponudbenega predračuna (datoteka Excel), v stolpcu C “Stopnja DDV”, pri artiklih predvidel % davčne stopnje.
Naročnik ponudnike poziva, da davčno stopnjo preverijo in če je potrebno ustrezno popravijo.

Priloge
Razpis tisk 2020-2021
Ponudbeni predračun tisk 2020-2021
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!