Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
25. junij 2022 |

Javni razpis: Sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« za leto 2020

13. Februar, 2020

Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2020

Naziv in sedež naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, »Hura, prosti čas« v letu 2020, ki bodo potekali naslednjih razpisanih obdobjih
– prvomajske počitnice (od 25.4. do 2.5.2020)
– poletne počitnice I (od 26.6.do 5.7.2020)
– poletne počitnice II (od 24.8.do 28.8.2020)
– jesenske počitnice ( 26.10. in 30.10.2020)

Programi prostočasne športne vzgoje ne smejo biti del rednega programa šole.

Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg)

Formalno popolna vloga na oddana na Javni razpis mora vsebovati:
– popolno izpolnjene, podpisane in žigosane razpisne obrazce »HURA, PROSTI ČAS« v letu 2020 (razpisni obrazci od 2.1. do 2.5.). Razpisnih obrazcev ni dovoljeno spreminjati.
– podroben urnik izvajanja prijavljenega programa »Hura, prosti čas« v letu 2020, iz katerega je razvidna vsebina, datum, čas in kraj aktivnosti (točen naslov) ter imena strokovnih delavcev, ki bodo program izvajali.

Rok do katerega morajo biti predložene vloge: Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do torka, 3. marca 2020.
Datum odpiranja vlog: Strokovna komisija bo začela odpirati vloge v četrtek. 5. marca 2020. Odpiranje vlog ne bo javno.

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov mateja.rebersak@sport.si

Priloge:
HPČ 2020 – razpisna dokumentacija
HPČ 2020- razpisni obrazci
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!