Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
11. julij 2020 |

Javno naročilo “Izvedba elektronskih meritev časov in obdelava podatkov na tekmovanjih stadionske atletike v okviru programa Šolska športna tekmovanja

3. Februar, 2020

Javno naročilo: »Izvedba elektronskih meritev časov in obdelava podatkov na tekmovanjih stadionske atletike v okviru programa Šolska športna tekmovanja«
Oznaka naročila je JN000552/2020-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=341833
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo storitve, elektronskih meritev časov in obdelava podatkov na tekmovanjih stadionske atletike v okviru programa Šolska športna tekmovanja.
Število in razpored izvajanja tekmovanj ter tehnične zahteve v zvezi z izvedbo storitve (elektronska meritev in obdelava podatkov tekmovanja), so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročila.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 14.2.2020 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14.2.2020 in se bo začelo ob 9.10 uri.
Priloga:
Meritve atletika 2020
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!