Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
8. april 2020 |

Javno naročilo: »Sukcesivna dobava pijač«

9. Oktober, 2019

Javno naročilo: »Sukcesivna dobava pijač«
Oznaka naročila je JN007036/2019-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=327186
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Predmet javnega naročila: Naročnik razpisuje javno naročilo blaga-pijač za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Dobava pijač se izvaja na naslov NC PLANICA Rateče 167, 4283 Rateče – Planica v roku enega delovnega dne od prejema naročila s strani naročnika.
Specifikacija pijač, okvirne količine pijač so razvidne iz Ponudbenega predračuna (razpisni dokumentaciji priložena datoteka Excel), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora zagotavljati celoten nabor razpisanih pijač iz Ponudbenega predračuna. V kolikor ponudnik ne bo ponudil celote – 100 % število artiklov pijač, bo ponudba izločena iz nadaljnje obravnave.
Obseg naročene dobave blaga iz Ponudbenega predračuna je zgolj okviren in je oblikovan na podlagi predvidenih količin, katere naročnik ocenjuje, da jih bo v času izvajanja javnega naročila potreboval. Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenega blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 23.10.2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23.10.2019 in se bo začelo ob 9.10 uri.

Priloge:
Pijače predračun _Sukcesivna dobava pijač_2020

Sukcesivna dobava pijač 2020
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!