Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
8. april 2020 |

Javno naročilo: »Mobilni sistem za zasneževanje«

17. Julij, 2019

Javno naročilo: »Mobilni sistem za zasneževanje«

Oznaka naročila je JN005082/2019-W01

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=317251

Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Predmet javnega naročila naročilo blaga, katerega predmet je dobava mobilnega sistema za zasneževanje (črpalka in hladilni stolp).

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 5.8.2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5.8.2019 in se bo začelo ob 9.10  uri.

 

Prilogi:

Mobilni sistem za zasneževanje
Shema 1 mobilni sistem za zasneževanje.
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!