Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
10. maj 2021 |

Javno naročilo: »Nadgradnja in razvoj zalednih orodji za informacijski sistem E-ŠPORT«

11. Junij, 2019

Javno naročilo: »Nadgradnja in razvoj zalednih orodji za informacijski sistem E-ŠPORT«

Oznaka naročila je JN003968/2019-W01

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=312284

Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Predmet javnega naročila je storitev nadgradnje in razvoja zalednih orodji za informacijski sistem E-ŠPORT.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v 5. točki te razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 26.6.2019 do 11.00 ure Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26.6.2019 in se bo začelo ob 11.10  uri.

 

Priloga:

Nadgradnja in razvoj zalednih orodji za informacijski sistem E-Šport
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!