Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
25. junij 2022 |

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2019/2020

26. April, 2019

Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2019 št. 6712-2/2019/1 z dne 6.3.2019, podpisane pogodbe o polletnem sofinanciranju dejavnosti Zavoda za šport Republike Slovenije Planica v letu 2019, C3330-19-406001, objavlja Zavod za šport RS Planica »Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2019/2020«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 2019/20

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 34.500,00 EUR.

Rok za oddajo: najkasneje 24.5.2019. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 96,
051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

Priloge:
RAZPIS koordinacija ŠŠT 2019/2020
Razpisna dokumentacija – panožna koordinacija ŠŠT 2019/2020
Obrazci za prijavo na razpis panožne koordinacije ŠŠT 2019/2020
Predlog pogodbe za panožno koordinacijo 2019/2020 – skupine A,B in C
Predlog pogodbe za panožno koordinacijo 2019/2020 – skupina D
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!