Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
11. julij 2020 |

Javno naročilo: »STORITVE SODELOVANJA PRI UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU ŽIČNIŠKE NAPRAVE TER TEPTALNEGA STROJA«

15. Marec, 2019

Javno naročilo: »STORITVE SODELOVANJA PRI UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU ŽIČNIŠKE NAPRAVE TER TEPTALNEGA STROJA«

Oznaka naročila je: JN001531/2019-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=300787
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Naročnik razpisuje javno naročilo storitev sodelovanja pri upravljanju in vzdrževanju žičniške naprave v NC Planica, teptalnega stroja in traktorja ter pomoč pri vzdrževanju žičnice ter teptalnih strojev. Ponudnik mora imeti za izvajanje predmeta javnega naročila ustrezno usposobljeno osebje, v skladu z določbami zakona in predpisi, ki urejajo to področje.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v 5. točki razpisne dokumentacije.

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 29.3.2019 do 9.00 ure

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29.3.2019 in se bo začelo ob 9.10 uri.

Priloge:
Razpis žičnice 2019-2020
Ponudbeni predračun žičnice 2019-2020
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!