Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
11. julij 2020 |

Javno naročilo: »TISK REVIJE INFORMATOR I IN OSTALIH TISKANIH GRADIV«

19. Februar, 2019

Javno naročilo: »TISK REVIJE INFORMATOR I IN OSTALIH TISKANIH GRADIV«
Oznaka naročila je JN000925/2019-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=297751
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Predmet javnega naročila je tisk in distribucija revije Informator I in ostalih tiskanih gradiv za potrebe ZŠRS Planica.
Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 5.3.2019 do 9.00 ure Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5.3.2019 in se bo začelo ob 9.10 uri.

Priloge:
Ponudbeni predračun tisk 2019-2020
Razpis tisk 2019-2020
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!