Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
24. avgust 2019 |

Javno naročilo: Izvedba elektronskih meritev časov in obdelava podatkov na tekmovanjih stadionske atletike v okviru programa Šolska športna tekmovanja

9. Januar, 2019

Javno naročilo: »Izvedba elektronskih meritev časov in obdelava podatkov na tekmovanjih stadionske atletike v okviru programa Šolska športna tekmovanja«
Oznaka naročila je JN000060/2019-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=290462
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Naročnik razpisuje javno naročilo storitve, elektronskih meritev časov in obdelava podatkov na tekmovanjih stadionske atletike v okviru programa Šolska športna tekmovanja.

Število in razpored izvajanja tekmovanj ter tehnične zahteve v zvezi z izvedbo storitve (elektronska meritev in obdelava podatkov tekmovanja), so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročila.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 22.1.2019 do 9.00 ure Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 22.1.2019 in se bo začelo ob 9.10 uri.

Priloga:
Meritve atletika 2019
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!