Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
24. avgust 2019 |

Javno naročilo: »Vetrna zaščita – LETALNICA BRATOV GORIŠEK«

24. December, 2018

Oznaka naročila je JN008777/2018-W01

Povezava do objave na portalu e-naorčanje:

Javno naročilo: »Vetrna zaščita – LETALNICA BRATOV GORIŠEK«

Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Predmet javnega naročila je izvedba vetrne zaščite na Letalnici bratov Gorišek, ki zajema:

  • izdelavo delavniških načrtov za izvedbo vetrne zaščite,
  • gradnjo gradbeno inženirskih objektov za potrebe izvedbe in uporabe vetrne zaščite,
  • izdelavo, dobavo in montažo vetrne zaščite s podkonstrukcijo in drugimi potrebnimi,
  • mehanskimi in motornimi deli in napravami za njeno predvideno uporabo,
  • izdelavo projekta izvedenih del skupaj z navodili za obratovanje in vzdrževanje,
  • šolanje naročnika za montažo in demonstracijo delovanja sistema.

Predmet javnega naročila je pripravljen na osnovi izdanega gradbenega dovoljenja za gradnjo Nordijski center Planica – faza 1d, letalnica bratov Gorišek in objekti v sklopu letalnice št. projekta A-104d, geodetskega posnetka terena, PZI dokumentacije in projektne naloge podane s strani naročnika.

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema Elektronsko javno naročanje najkasneje do 11.1.2019 do 9.00 ure.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11.1.2019 in se bo začelo ob 9.10 uri.

Razpisna dokumentacija>>>

Priloge:
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!