Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
25. junij 2019 |

Javno naročilo: »Sukcesivna dobava živil za obdobje 12 mesecev«

13. November, 2018

Javno naročilo: »Sukcesivna dobava živil za obdobje 12 mesecev«

Številka razpisa na portalu: JN007819/2018-W01

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=283943

Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Predmet javnega naročila je: »Sukcesivna dobava živil za obdobje 12 mesecev« s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje od 1.3.2019 do 29.2.2020«.

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 27.11.2018 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 27.11.2018 in se bo začelo ob 9.10 uri.

Priloge:
Ponudbeni predračun Sukcesivna dobava živil za obdobje 12 mesecev.xls

Sukcesivna dobava živil za obdobje 12 mesecev.pdf
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!