Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
16. februar 2019 |

Javno naročilo: Posodobitev spletne aplikacije Športne osebe

2. Marec, 2018

Javno naročilo: Posodobitev spletne aplikacije Športne osebe

Številka razpisa na portalu: JN001234/2018-W01
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Predmet javnega naročila je Posodobitev spletne aplikacije Športne osebe
Rok za prejem ponudb: 16.3. 2018 do 11.00 ure.
Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika, Zavod za šport RS Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 4. nadstropje
Odpiranje ponudb: 16.3. 2018 ob 12.00 uri v prostorih naročnika.

Priloga:

Posodobitev spletne aplikacije Športne osebe razpisna dokumantacija
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!