Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
30. november 2020 |

Javni razpis za sofinanciranje programa Hura, prosti čas v letu 2017

1. September, 2017

RAZPIS ZAKLJUČEN!

Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v obdobju jesenskih počitnic od 30. oktobra do 4. novembra 2017 (v obdobju šestih dni se mora program izvajati vsaj štiri dni). Interesni program ne smejo biti del rednega programa šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader pri programu Odprimo športne telovadnice – jesenske počitnice.

Na razpis se lahko prijavijo: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03-ZOPA).

Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 6.720 EUR.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017.

Rok do katerega morajo biti predložene vloge: Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 20. septembra 2017.

Razpisna dokumentacija – Hura, prosti čas v letu 2017>>>
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!