Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
16. julij 2018 |

Javno naročilo: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela – Kavka.

6. Julij, 2017
  • Številka razpisa na portalu JN006573/2017-W01.
  • Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
  • Predmet javnega naročila so gradbena obrtniška dela in inštalacijska dela na objektu Kavka v NC Planica, v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo in v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju Republike Slovenije. Rok za prejem ponudb: 20.7. 2017 do 11.00 ure.
  • Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika, Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 4. nadstropje
  • Odpiranje ponudb: 20.7.2017 ob 12.00 uri v prostorih naročnika.

Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela – Kavka Razpisna dokumentacija

Ponudbeni predračun

140607 Planica_objekt KAVKA_PZI

Enopolne

Kavka – PZI sprememba

Kavka_obnova_01

Kavka_obnova_02

Kavka_obnova_03

NCP1d_Kavka_PZI_TP

T2.0

T1.0

TP
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
F +386 (0)1 434 23 92
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!