Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
30. september 2020 |

Objava javnega razpisa za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2014-2015 (II.)

24. Julij, 2015

Danes v petek, 24. 07. 2015, je v Uradnem listu RS objavljen JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2014-2015 (II.).
Rok prijave na razpis: 07. 08. 2015
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 486.000,00 EUR.
Predmet javnega razpisa: izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2014-2015 (II.).
Na javni razpis se lahko prijavijo:
• osnovna šola,
• zavod, registriran za dejavnost v športu,
• društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

Vloga mora vsebovati;
• izpolnjene podatke o prijavitelju in izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju pogojev določenih z razpisom.
Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.pdf ali,
Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.docx;
• kopijo odločbe za društva, ki delujejo v javnem interesu, če še ni vpisano v razvid društev v javnem interesu;
• potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (DURS) za prijavitelja in strokovnega delavca, če ima slednji status samostojnega športnega delavca;
• potrdilo o nekaznovanosti za prijavitelja, odgovorno osebo prijavitelja in strokovnega delavca (Ministrstvo za pravosodje);
• potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega delavca (kopijo diplome ali sklepa o diplomiranju);
• kopijo odločbe o napredovanju v naziv (v kolikor je strokovni delavec napredoval);
• izpis obdobij zavarovanja Republike Slovenije po 1. 1. 2009 z Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije za strokovnega delavca;
• vse veljavne kopije pogodb o zaposlitvi za strokovnega delavca in morebitne dodatke le tem;
• parafirano pogodbo o sofinanciranju programa ZŽS 2014-2015 (II.) (izpolnjeno s podatki prijavitelja, strokovnega delavca na prvi strani in podpisano ter žigosano na zadnji strani):
Pogodba o sofinanciranju programa ZŽS 2014-2015 (II.).pdf;
• Pravilno izpolnjene obrazce, v tiskani (podpisane in žigosane) in elektronski obliki (posneto na CD ali DVD nosilec):
Razpisni obrazci ZŽS 2014-2015(II.).xls,
Vprašanja in odgovori glede izpolnjevanja prijavnih obrazcev ZŽS 2014-2015 (II.).pdf (FAQ).

Izvajanje programa delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Kontaktna oseba: mag. Nastja Kanduč Zupančič 01/ 434 23 91 ali nastja.kanduc-zupancic@sport.si.

Razpisna dokumentacija:
Javni razpis program ZŽS 2014-2015 (II.).pdf.
Razpisna dokumentacija za program ZŽS 2014-2015 (II.).pdf.
Vprašanja in odgovori za vsebino programa ZŽS 2014-2015 (II.) (FAQ).pdf.
Ovojnica ZŽS 2014-2015 (II.).pdf.
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!