Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Seminar Zdrav življenjski slog 2013-2014

18. September, 2013

Seminar ZŽS

Program Zdrav življenjski slog dokazano predstavlja izredno učinkovito, predvsem pa delujočo sistemsko rešitev pri zagotavljanju dodatnih ur športne aktivnosti vsej zainteresirani osnovnošolski populaciji.

Prvič se je program Zdrav življenjski slog pričel izvajati v šolskem letu 2011/2012 in iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bilo za triletno obdobje izvajanja zagotovljenih 5 milijonom evrov. V šolskem letu 2013/2014 pa smo program z 2,1 milijoni evrov uspeli podaljšati še za eno šolsko leto.

V program je vključenih 33 % vseh slovenskih osnovnih šol in preko 27.000 otrok – v povprečju se za vključitev v program odloči več kot 50 % od vseh otrok na šoli, ki je vključena v program. Program strokovno vodi 150 strokovnih delavcev s polovično delovno obremenitvijo.

Delež udeleženih v ZŽS po šolskih letih

Pogostost vadbe v programu je zavidanja vredno visoka, saj po ugotovitvah vmesne evalvacije za leti 2011 in 2012, kar 80 odstotkov od vključenih otrok k uram vadbe v programu hodi dvakrat tedensko. Posledično pa so vse pogosteje športno aktivni tudi izven šole in živijo bolj zdrav življenjski slog.

Celotna predstavitev vsebin s seminarja na povezavi: Zdrav življenjski slog 2013-2014 seminar
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!