Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Rezultati izbora izvajalcev programa ZŽS 2013-2014

3. September, 2013

Na javni razpis, je do predpisanega roka, prispelo 152 vlog prijaviteljev. Razpisna komisija je, v skladu z merili iz razpisne dokumentacije, popolne vloge ocenila in jih izbrala 151, ki jih je podala direktorju Zavoda za šport Republike Slovenije Planica za izbor. Direktor je potrdil izbor in sofinanciranje vseh 151 programov prijaviteljev, ki so navedeni v prilogi v skupni višini 1.960.863,00 €.

Za dosego cilja javnega razpisa bodo izbrani prijavitelji v program vključili strokovne delavce v obsegu največ 850 ur letno na posameznega strokovnega delavca oz. največ za polovični delovni čas.

Priloga: Seznam prejemnikov sredstev oz. izvajalci programa ZŽS 2013-2014
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!