Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Enotno soglasje za vse zaposlitve v okviru programa ZŽS 2013-2014

3. September, 2013

Izvajalcem programa ZŽS 2013-2014, ki ste del javnega sektorja in, ki boste izvajali aktivnosti v okviru programa Zdrav življenjski slog 2013-2014, obveščamo, da je v skladu s 6. alinejo drugega odstavka 183. člena v povezavi z 9. alinejo prvega odstavka 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, izdal Soglasje k zaposlovanju v okviru programov Zdrav življenjski slog 2013-2014.
Soglasje zajema zaposlitev tistih strokovnih delavcev, ki so bili izbrani na začetku izvajanja programa (na razpisu), kot tudi tiste, ki se bodo s soglasjem ZŠRS Planica v izvajanje vključili kasneje, kot zamenjave za izvajanje programa ZŽS 2013-2014 zaposlenega strokovnega delavca, pri čemer ostaja število oz. obseg strokovnih delavcev nespremenjen.

Priloga: Soglasje za zaposlitve
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!