Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Objava razpisa: “JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2013-2014”

22. Julij, 2013

Rok prijave na razpis: 6.8.2013

Objava razpisa ZŽS 2013-2014. Danes v petek, 26.7.2013, je v Uradnem listu RS objavljen JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2013-2014.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 2.100.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa: izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2013-2014.

Na javni razpis se lahko prijavi:
• osnovna šola,
• zavod, registriran za dejavnost v športu,
• društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

Formalno popolna vloga mora vsebovati;

• izpolnjene podatke o prijavitelju in izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju pogojev določenih z razpisom,
Priloga:
Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.pdf
Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.docx
• kopijo odločbe za društva, ki delujejo v javnem interesu, če še ni vpisano v razvid društev v javnem interesu
• potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (DURS) za prijavitelja in strokovnega delavca, če ima slednji status samostojnega športnega delavca,
• potrdilo o nekaznovanosti za prijavitelja, odgovorno osebo prijavitelja in strokovnega delavca (Ministrstvo za pravosodje),
• potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega delavca (kopijo diplome ali sklepa o diplomiranju),
• kopijo odločbe o napredovanju v naziv (v kolikor je strokovni delavec napredoval),
• izpis obdobij zavarovanja Republike Slovenije po 1. 1. 2009 z Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije za strokovnega delavca,
• vse veljavne kopije pogodb o zaposlitvi za strokovnega delavca in morebitne dodatke le tem,
• parafirano pogodbo o sofinanciranju programa ZŽS 2013-2014
Priloga: Pogodba z izvajalci ZŽS 2013-2014
• Pravilno izpolnjene in žigosane obrazce, v tiskani in elektronski obliki (CD ali DVD).
Priloga:
Obrazci za vlogo ZŽS 2013-2014
Vprašanja glede izpolnjevanja prijavnih obrazcev ZŽS 2013-2014 MS Excela

Izvajanje programa delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Kontaktna oseba: Vintar Boštjan 01 434 23 91, 051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si.

Razpisna dokumentacija:
Javni razpis program ZŽS 2013-2014
Razpisna dokumentacija za program ZŽS 2013-2014
Vprašanja in odgovori za program ZŽS 2013-2014
Ovojnica ZŽS 2013-2014
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!