Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Evalvacija programa »Zdrav življenjski slog« šolski leti 2010/2011 in 2011/2012

15. Maj, 2013

Cilj študije je bil ugotoviti razlike v spremembah telesnega in gibalnega razvoja, pogostnosti športne vadbe, motivacije in zdravja v letih 2011 in 2012 med učenci in učenkami eksperimentalne skupine, ki obiskujejo intervencijski program »Zdrav življenjski slog« in učenci in učenkami kontrolne skupine iz istih šol, ki v program niso bili vključeni (več v prilogi).

Priloga: Analiza programa Zdrav življenjski slog – vmesno poročilo
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!