Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Rezultati tretjega kroga javnega razpisa za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog za obdobje 2010 – 2013

2. Julij, 2012
Na tretji krog javnega razpisa, je do predpisanega roka, prispelo 33 vlog prijaviteljev. Razpisna komisija je, v skladu z merili iz razpisne dokumentacije, popolne vloge ocenila in jih izbrala 27, ki jih je podala direktorju Zavoda za šport Republike Slovenije Planica za izbor. Direktor je potrdil izbor in sofinanciranje vseh 27 programov prijaviteljev, ki so navedeni v prilogi v skupni višini 334.978,20 €.
Za dosego cilja javnega razpisa bodo izbrani prijavitelji v program vključili strokovne delavce v obsegu največ 850 ur letno na posameznega strokovnega delavca oz. največ za polovični delovni čas.

Priloga: Rezultati javnega razpisa
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!