Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
21. maj 2022 |

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2012

14. December, 2011

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03-ZOPA) in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2012

Datum začetka: 02.12.2011

Datum konca: 23.12.2011 do 12. ure

Besedilo razpisa: JR_LPS_2012_Besedilo_razpisa

Razpisna dokumetacija: Javni_razpis_LPS_2012_razpisna_dokumentacija

Pravlinik o merilih za sofinanciaranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni – neuradno prečiščeno besedilo: Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja

Povezava na razpis: RAZPIS LPŠ

Kontaktne osebe: Deja Ivanović ( vsebinski del) 01/400 52 51
Saša Grujić ( tehnični del) 01/434 23 97

Razpisano sredstev: 8.033.347,00 EUR
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!