Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
22. oktober 2019 |

Publikacija: ŠPORT V ŠTEVILKAH

29. November, 2011

Zavod za šport Republike Slovenije Planica je izdal novo publikacijo Šport v številkah 2014. Namen publikacije je poročanje o stanju športa in spremljanje ter razvoj športa v Republiki Sloveniji.

Prvi tematski sklop (Zelena publikacija) opisuje pregled financiranja športa v Republiki Sloveniji. Opisuje porabo javnih sredstev, uresničevanje Nacionalnega programa športa, primerjava lokalnih skupnosti ter finančni kazalniki organizacij, ki so za šport zanimivi. Tako se želi širši javnosti prikazati statistične podatke na področju financ v športu.

Drugi tematski sklop (Modra publikacija) opisuje včlanjenost športnih društev v športne zveze, usposobljenost strokovnih delavcev v športu oz. kadrov, pregled kategoriziranih športnikov, osvojene medalje na olimpijskih, evropskih in svetovnih tekmovanjih, štipendije športnikov, zaposlenost športnikov in ostali podatki, ki so za tekmovalni šport zanimivi. Tako se želi širši javnosti prikazati podatke na področju organiziranosti NPŠZ, kadrov, usposabljanja v športu in vrhunskega športa.

Tretji tematski sklop (Rdeča publikacija) opisuje interesne programe športa otrok in mladine v športu (Šolska športna tekmovanja, Zdrav življenjski slog, Naučimo se plavati, Zlati sonček in Krpan, Hura prosti čas ter prvič v šolskem letu 2011/2012 pilotski projekt Mali sonček) in ostali podatke, ki so za področje športa zanimivi. Tako se želi širši javnosti prikazati podatke na področju interesne dejavnosti športa otrok in mladine.

Prenesi publikacijo Šport v številkah 1: ŠPORT v ŠTEVILKAH 01/2011
Prenesi publikacijo Šport v številkah 2:ŠPORT v ŠTEVILKAH 01/2012
Prenesi publikacijo Šport v številkah 3:ŠPORT V ŠTEVILKAH 02/2012
Prenesi publikacijo Šport v številkah 2013:ŠPORT V ŠTEVILKAH 2013
Prenesi publikacijo Šport v številkah 2014:ŠPORT V ŠTEVILKAH 2014
Prenesi publikacijo Šport v številkah 2017:ŠPORT V ŠTEVILKAH 2017
Prenesi publikacijo Šport v številkah 2018:ŠPORT V ŠTEVILKAH 2018
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!