Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
12. avgust 2022 |

Poročilo o delu in pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2010

14. Julij, 2011

Svet javnega zavoda ZŠRS Planica je obravnaval in potrdil Poročilo o delu in pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2010 na 5. redni seji dne 18. 02. 2011.

Dokument: Letno poročilo 2010 – ZŠRS Planica
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!