Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
12. avgust 2022 |

Letni delovni in finančni načrt za leto 2011

14. Julij, 2011

Svet javnega zavoda ZŠRS Planica je potrdil Letni delovni načrt in finančni načrt javnega
zavoda za leto 2011 na 5. redni seji ZŠRS Planica dne 18. 2. 2011.

Dokument: LDN ZŠRS Planica 2011
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!